SeSAM

SeSAM-kvartetti 8.3.2012

Laulajat vasemmalta oikealle: Keijo Jukarainen, Seppo Laari, Ari Soininen ja Markku Mäkeläinen
NYC Suomen konsulin virka-asunto 2015